23 Cdo 767/2014
Datum rozhodnutí: 25.03.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 767/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobkyně J. K. , zastoupené JUDr. Šárkou Veskovou, advokátkou se sídlem Palackého č. 359, Hradec Králové, PSČ 500 03, proti žalované MeLife pojišťovně, a. s. , se sídlem v Praze 1, V Celnici č. 1028/10, PSČ 117 21, IČO 45794944, zastoupené JUDr. Luďkem Krajhanzlem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 859/22, o obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 265/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2013, č. j. 39 Co 485/2012 181, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2013, č. j. 39 Co 485/2012 181, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu