23 Cdo 729/2014
Datum rozhodnutí: 07.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 07.05.201423 Cdo 729/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobců a) Ing. J. F., b) V. F., oba zastoupeni Mgr. Martinem Slimákem, advokátem se sídlem v Praze 7, U Studánky č. 3, PSČ 170 00, proti žalované Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/23, PSČ 186 00, IČO 63998530, zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského č. 1107/15, PSČ 00, o zaplacení částky 84.410,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 332/2009, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2013, č. j. 21 Co 382/2013-229, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.808,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Hlaváčka, advokáta se sídlem v Praze 5, Kořenského č. 1107/15.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2013, č. j. 21 Co 382/2013-229, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. května 2014
JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á předsedkyně senátu