23 Cdo 690/2014
Datum rozhodnutí: 07.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.23 Cdo 690/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobce Ing. V. M., místem podnikání Rychnov nad Kněžnou, Mírová č. 1436, PSČ 516 01, IČO 41246187, zastoupeného Mgr. Jiřím Malínkem, advokátem se sídlem Praha 4, Hvězdova č. 1073/33, PSČ 140 00, proti žalovanému K. K., místem podnikání Praha 4, Brodského č. 1676/7, PSČ 149 00, IČO 47571896, zastoupenému Mgr. Lucií Benešovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Palackého č. 15, PSČ 110 00, o zaplacení 285 752 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Cm 130/210, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2013, č. j. 8 Cmo 79/2013 164, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2013, č. j. 8 Cmo 79/2013 164, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Protože tímto rozhodnutím se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklé v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, případně odvolacího soudu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. května 2014

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu