23 Cdo 640/2014
Datum rozhodnutí: 03.04.2014
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.23 Cdo 640/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové v právní věci žalobkyně ASPERA, spol. s r.o. , se sídlem Rudolfov - Dubičné 104, okres České Budějovice, PSČ 373 71, identifikační číslo osoby 13497774, zastoupené JUDr. Václavem Kaskou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 1, proti žalované CBPS s.r.o. , se sídlem České Budějovice, Žižkova 309/12, PSČ 371 22, identifikační číslo osoby 14502992, o zaplacení 270 070 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1464/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. srpna 2013, č. j. 12 Cmo 146/2013-186, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. )


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. srpna 2013, č. j. 12 Cmo 146/2013-186, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl, neboť je opožděné.
Bylo-li usnesení odvolacího soudu doručeno dovolatelce, resp. jejímu právnímu zástupci dne 5. 9. 2013, uplynula dvouměsíční lhůta k podání dovolání podle 240 odst. 1 ve spojení s § 57 odst. 2 o. s. ř. dne 5. 11. 2013 (úterý), jestliže podle uvedeného zákonného ustanovení se lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Jen v případě, kdy připadne konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den o takový případ se v dané věci nejedná. Dovolatelka podala dovolání až dne 6. 11. 2013.
Nejvyšší soud z uvedených důvodů dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první § 218a o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. dubna 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu