23 Cdo 5440/2007
Datum rozhodnutí: 30.09.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 5440/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce J. J., spotřební družstvo, proti žalované Č. r. Ú. p. z. s. v. v. m., o zaplacení částky 1,535.510,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 80 C 139/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2007, č. j. 8 Co 329/2007-87, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 25. ledna 2007, č. j. 80 C 139/2005-69, uložil žalované zaplatit žalobci částku 1,535.510,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. srpna 2007, č. j. 8 Co 329/2007-87, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.


Napadený rozsudek odvolacího soudu byl vyhlášen před 1. červencem 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009 Sb. Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v článku II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009.


Podáním ze dne 23. září 2009 vzala žalovaná dovolání zpět.


Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. září 2009


JUDr. Zdeněk D e s


předseda senátu