23 Cdo 5020/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/63Sb.
23 Cdo 5020/2009
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně AHOLD Czech Republic, a. s., se sídlem v Brně, Slavíčkova č. 1a, PSČ 638 00, IČ 44012373, zastoupené JUDr. Sášou Navrátilovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zatloukalova č. 35, PSČ 621 00, proti žalované FINDUS C. R., a. s., se sídlem v Praze Vinohradech, Záhřebská č. 23, PSČ 120 00, zastoupené Mgr. Emilem Holubem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova č. 24, PSČ 110 00, o zaplacení částky 191.849,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Cm 169/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. dubna 2009, č. j. 6 Cmo 419/2008-126, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. dubna 2009, č. j. 6 Cmo 419/2008-126, podala žalobkyně dovolání.
Podáním ze dne 14. dubna 2010 došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 22. dubna 2010 vzala žalobkyně dovolání zpět.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy si účastníci v dohodě o narovnání ze dne 30. března. 2010 sjednali, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. dubna 2010

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu