23 Cdo 465/2012
Datum rozhodnutí: 28.02.2012
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
23 Cdo 465/2012U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Česká pojišťovna a.s. , se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, identifikační číslo osoby 45272956, proti žalovanému Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová , se sídlem v Orlové, Luční 18, PSČ 735 14, identifikační číslo osoby 64628698, o zaplacení částky 1.976,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 171 C 19/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2012, č. j. 57 Co 647/2011-59, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově usnesením ze dne 13. září 2011, č. j. 171 C 19/2010-41, odkazuje na ustanovení § 96 odst. 1 až 4 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), řízení pro zpětvzetí žaloby zastavil (bod I. výroku), žalovanému uložil zaplatit žalobkyni na nákladech řízení částku 8.280,- Kč (bod II. výroku) a rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 600,- Kč žalobkyni (bod III. výroku).
Krajský soud v Ostravě k odvolání žalovaného proti výroku o nákladech řízení usnesením v záhlaví uvedeným usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. o nákladech řízení potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
Jelikož dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně v nákladovém výroku není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2002, sp. zn. 29 Odo 285/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2002, pod číslem 103), Nejvyšší soud České republiky je proto odmítl [§ 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř.].
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2012

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu