23 Cdo 4483/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.23 Cdo 4483/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně NISA AIR spol. s r.o., se sídlem v Mladé Boleslavi, Regnerova 1306/III, PSČ 293 01, IČO 62242661, zastoupené Mgr. Lukášem Krumlem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 1, PSČ 110 00, proti žalované HeliNav, s.r.o., se sídlem ve Zvoli, U Lesa 137, PSČ 252 45, IČO 27601722, zastoupené JUDr. Petrem Tomanem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, PSČ 120 00, o zaplacení částky 80 311,91 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 10 C 76/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. června 2014, č. j. 31 Co 147/2014-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Žalovaná podala dovolání, kterým napadla shora označený rozsudek Krajského soudu v Praze.
Podáním ze dne 23. ledna 2014 vzala toto dovolání zpět, přičemž odkázala na článek III odst. 3.9 dohody o narovnání, kterou uzavřela se žalobkyní dne 8. ledna 2015, v níž se účastnice dohodly, že každá z nich si ponese vlastní náklady spojené s dovolacím řízením.
Podle § 243c odst. 3 o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů řízení se podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2015

JUDr. Zdeněk Des předseda senátu