23 Cdo 4461/2014
Datum rozhodnutí: 30.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.23 Cdo 4461/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe), Limited, se sídlem v Londýně, 2nd floor, 25 Fenchurch Avenue, EC3M 5AD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené JUDr. Václavem Bergerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, proti žalovaným 1. Geodis Calberson s.r.o., se sídlem v Příbrami, Evropská 335, PSČ 261 01, IČO 49616455, zastoupené JUDr. Jaroslavem Hrnčířem, advokátem, se sídlem v Horoměřicích, Kamenická 318, PSČ 252 62, a 2. ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o., se sídlem v Sedleci 49, PSČ 373 47, IČO 26024641, zastoupené Mgr. Janem Úlehlou, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 224/7, PSČ 370 01, o zaplacení částky 130 078, 15 EUR s příslušenstvím, za účasti vedlejší účastnice na straně 1. žalované Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO 47116617, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 45 Cm 52/2008, o dovolání první žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 31. srpna 2011, č. j. 12 Cmo 366/2010-216, ve znění opravného usnesení ze dne 20. srpna 2014, č. j. 12 Cmo 366/2010-334, takto:

I. Řízení o dovolání první žalované se zastavuje .
II. Ve vztahu mezi žalobkyní, první žalovanou a vedlejší účastnicí na straně první žalované nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

První žalovaná podala dovolání, kterým napadla shora označený rozsudek Vrchního soudu v Praze.
Podáním ze dne 8. září 2014 vzala toto dovolání zpět, přičemž se vzdala práva na náhradu nákladů dovolacího řízení. Žalobkyně se podáním ze dne 9. září 2014 rovněž vzdala práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Podle § 243c odst. 3 o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto řízení o dovolání první žalované zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když se žalobkyně a první žalovaná vzdaly práva na náhradu nákladů dovolacího řízení a vedlejší účastnici na straně první žalované žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2014

JUDr. Zdeněk D e s předseda senátu