23 Cdo 4385/2013
Datum rozhodnutí: 11.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201323 Cdo 4385/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně BISENC TRADING a.s., se sídlem v Praze 1, Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČO 27185541, zastoupené Mgr. Ing. Hanou Továrkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, proti žalované ABP Consulting, a.s., se sídlem v Praze 8, Thámova 21/34, PSČ 186 00, IČO 15268446, zastoupené Mgr. Jiřím Kaňkou, advokátem, se sídlem v Praze 5, Pod Hybšmankou 19/2339, PSČ 150 00, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 93/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. dubna 2013, č. j. 3 Cmo 436/2012-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. července 2012, č. j. 11 Cm 93/2011-53, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení usnesení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 10. června 2011, č. j. Rsp 1140/10 (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).
K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 23. dubna 2013, č. j. 3 Cmo 436/2012-80, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I potvrdil, ve výroku pod bodem II změnil tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 11 979 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně podáním ze dne 22. srpna 2013 dovolání.
Podáním ze dne 29. dubna 2014 vzala žalobkyně dovolání zpět, přičemž se obě účastnice vzdaly práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy se obě účastnice vzdaly práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2014 JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu