23 Cdo 4255/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 4255/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně GIENGER spol. s r.o. , se sídlem Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763 61, identifikační číslo osoby 44018045, zastoupené Mgr. Petrem Burečkem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Jurečkova 643/20, proti žalovanému K. H. , identifikační číslo osoby 47638885, o zaplacení částky 60.950,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 125 C 40/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2013, č. j. 15 Co 380/2013-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobkyně změnil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Opavě ze dne 26. února 2013, č. j. 125 C 40/2012-17, ve výroku o náhradě nákladů řízení a lhůtě k plnění přisouzené pohledávky s příslušenstvím tak, že uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni přisouzenou pohledávku s úrokem z prodlení a na náhradu nákladů řízení částku 12.343,- Kč k rukám jejího zástupce, vše do tří dnů od právní moci tohoto usnesení (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (bod II. výroku).
Proti výroku pod bodem I. tohoto usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil (a netvrdil), že má právnické vzdělání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. září 2013, č. j. 125 C 40/2012-38, doručeným dne 24. září 2013, vyzval žalovaného k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2014 JUDr. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu