23 Cdo 4234/2013
Datum rozhodnutí: 21.02.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 4234/2013U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobkyně
R O K O S P O L, a. s.
, se sídlem v Praze 1, Krakovská č. 1346/15, IČO 25521446, zastoupené Mgr. Ivanou Mičkeovou, advokátkou se sídlem v Praze 6 - Dejvicích, Eliášova č. 792/29, proti žalované
R E N A R D S, s. r. o.,
se sídlem v Brně Štýricích, Vídeňská č. 228/7, IČO 25327275, zastoupenou Mgr. Robertem Steskou, advokátem se sídlem v Brně, tř. kpt. Jaroše č. 1844/28, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55 Cm 152/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. června 2013, č. j. 4 Cmo 73/2013 152, takto:


I. Dovolání
se odmítá
.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. června 2013, č. j. 4 Cmo 73/2013 152, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2014


JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu