23 Cdo 4162/2013
Datum rozhodnutí: 07.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.23 Cdo 4162/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobce M. K., místem podnikání v Brně, Závist č. 136/80, PSČ 624 00, IČO 68672047, zastoupeným JUDr. Zdeňkou Jedličkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pekařská č. 21, PSČ 602 00, proti žalované Bode-Panzer s.r.o. se sídlem v Rajhradě, Tovární č. 14, PSČ 66461, IČO 63480182, zastoupené JUDr. Ivanem Peclem, advokátem se sídlem v Brně, Zábrdovická č. 15/16, PSČ 615 00, o zaplacení částek 56.564,- Kč s přísl., 15.361,- Kč s přísl., 90.440,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 5 C 292/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. června 2013, č. j. 47 Co 276/2011 208, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Zdeňky Jedličkové, advokátky se sídlem v Brně, Pekařská č. 21, PSČ 602 00.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. června 2013, č. j. 47 Co 276/2011 208, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. května 2014

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu