23 Cdo 3459/2009
Datum rozhodnutí: 11.11.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 3459/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce J. Ch., zastoupeného JUDr. M. J., advokátem, proti žalovaným 1) A. C., s. r. o., zastoupené JUDr. J. S., advokátem, 2) Mgr. I. N., zastoupené JUDr. E. P., advokátem, o zaplacení 784.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 C 11/2008, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. února 2009 č. j. 38 Co 247/2008 - 126, takto :


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. února 2009 č. j. 38 Co 247/2008-126 podala žalovaná 1) dovolání.


Podáním ze dne 20. října 2009 došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 29. října 2009 vzala žalovaná 1) dovolání zpět.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy žalobci žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. listopadu 2009


JUDr. Kateřina Hornochová


předsedkyně senátu