23 Cdo 297/2014
Datum rozhodnutí: 13.02.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.23 Cdo 297/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobkyně Pražská energetika, a.s. , se sídlem v Praze 10, Na Hroudě č. 1492/4, PSČ 100 05, IČO 60193913, proti žalovanému M. K. , o zaplacení 163.331,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 191/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. května 2013, č. j. 2 Cmo 335/2012-121, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243 odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání, které podal žalovaný proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. května 2013, č. j. 2 Cmo 335/2012-121, vzal podáním ze dne 20. 1. 2014 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. února 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu