23 Cdo 2828/2013
Datum rozhodnutí: 29.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 2828/2013U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně PRESBETON Nova, s.r.o., se sídlem Olomouc, Chválkovice č. 594, PSČ 779 00, IČO 47152532, zastoupené JUDr. Martinem Slavíčkem, advokátem se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2596/211, proti žalované BAUHAUS k.s. se sídlem Brno Štýřice, Strážní č. 852/7, PSČ 639 00, IČO 49435388, zastoupené JUDr. Ivanou Dreslerovou, advokátkou se sídlem v Brně, Ponávka č. 2, o ochranu před nekalou soutěží, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Cm 84/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soud v Olomouci ze dne 14. března 2013, č. j. 4 Cmo 463/2012-418, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14 března 2013, č. j. 4 Cmo 463/2012-418, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2013

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu