23 Cdo 2765/2015
Datum rozhodnutí: 27.01.2016
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
23 Cdo 2765/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Horákem, Ph.D. ve věci žalobkyně LDT Panorama CZ a.s. , se sídlem v K arlových Varech, Moravská 36, identifikační číslo osoby 25206001, zastoupené JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Kardinála Berana 8, proti žalované MISTR KV s. r. o. , se sídlem v Karlových Varech, Moravská 2088/1A, identifikační číslo osoby 28056396, zastoupené Mgr. Michalem Burešem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 14, o 741.316,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 42 Cm 145/2010, o dovolání žalobkyně a o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. března 2015, č. j. 1 Cmo 127/2013-307, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 23 Cdo 2765/2015-348, se opravuje tak, že slova JUDr. Janem Zsemlerem se nahrazují slovy JUDr. Michalem Zsemlerem .
Odůvodnění:
Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 23 Cdo 2765/2015-348, byl jako právní zástupce žalobkyně nesprávně uveden JUDr. Jan Zsemler, správně měl být uveden JUDr. Michal Zsemler.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost opraveného usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. ledna 2016

JUDr. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu