23 Cdo 2679/2013
Datum rozhodnutí: 29.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 2679/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně Elektrobazar s. r. o. se sídlem Ostrava Radvanice, Ludvíkova č. 1351/16, IČO 25866885, zastoupené Mgr. Ing. Daliborem Rakoušem, advokátem se sídlem Praha 2, Wenzigova č. 1004/14, proti žalované Elektrowin a. s. se sídlem Praha 4 , Michelská č. 300/60, IČO 27257843, zastoupené Mgr. Hanou Žatečkovou, advokátkou se sídlem Praha 8, Na Pecích č. 23, o zaplacení 21,803.238,- Kč s přísl., o osvobození soudního poplatku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 5/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. února 2013, č. j. 2 Cmo 434/2012 213, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. února 2013, č. j. 2 Cmo 434/2012 - 213, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 29. října 2013
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu