23 Cdo 267/2014
Datum rozhodnutí: 21.02.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 267/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobkyně FLOW CLIMA, s.r.o. ,, se sídlem v Praze 4, Baarova č. 2, PSČ 140 00, IČO 43001335, zastoupené Mgr. Evou Hodákovou, advokátkou se sídlem v Brandýse nad Labem, Komenského nám. č. 56, PSČ 250 01, proti žalovaným 1) J. H. , zastoupenému Mgr. Romanem Šteffelem, advokátem se sídlem v Brně, Dvořákova č. 13, PSČ 602 00, 2) I. K. , zastoupenému opatrovníkem Mgr. Vlastimilem Šiplem, advokátem se sídlem v Brně, Moravské nám. č. 15, PSČ 602 00, o zaplacení částky 428.104,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 227/2008, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. května 2013, č. j. 47 Co 210/2011 221, takto:


I. Dovolání žalovaného 1) se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. května 2013, č. j. 47 Co 210/2011 221, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2014

JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu