23 Cdo 2392/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 2392/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně L. spol. s r. o., zastoupené JUDr. A. R., advokátem, proti žalované M., s. r. o., zastoupené Mgr. L. M., advokátem, o nařízení předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 Nc 51/2005, o dovolání žalované proti žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. listopadu 2008, č. j. 12 Co 503/2008-431, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 27. listopadu 2008, č. j. 12 Co 503/2008-431, změnil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. července 2008, č. j. 25 Nc 51/2005-331, tak, že návrh žalované na zrušení předběžného opatření nařízeného usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 31. března 2005, č. j. 25 Nc 51/2005-47, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 31. srpna 2005, č. j. 12 Co 603/2005-247, zamítl.


Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání navrhujíc, aby je Nejvyšší soud České republiky zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.


Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. není dovolání přípustné, neboť ve všech případech přípustnosti dovolání upravených v tomto ustanovení musí jít o dovolání proti usnesení ve věci samé.


Usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně o nařízení předběžného opatření, však usnesením ve věci samé není.


Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.


Přípustností dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud mění nebo potvrzuje usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl o tom, zda nařídí předběžné opatření, se Nejvyšší soud ostatně zabýval v usnesení uveřejněném pod číslem 62/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a dospěl k závěru, že dovolání přípustné není.


Nejvyšší soud České republiky proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.].


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. června 2009


JUDr. Kateřina Hornochová


předsedkyně senátu