23 Cdo 2332/2012
Datum rozhodnutí: 26.09.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 o. s. ř.
23 Cdo 2332/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně Obec Moravany, se sídlem v v Moravany, Náměstí Hrdinů č. 136, IČO 273988, zastoupené JUDr. Jakubem Havlíčkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského č. 266, proti žalované DOMEC, s. r. o., se sídlem v Pardubicích, Na Vrtálně č. 84, IČO 46507230, zastoupené JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Resslova č. 1253/17a, o stanovení povinnosti odstranit vady díla, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 25 C 19/2011 o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 3. října 2011, č. j. 18 Co 436/2011-167, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 3. října 2011, č. j. 18 Co 436/2011 67, potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Pardubicích ze dne 15. června 2011, č. j. 25 C 19/2011 40, kterým byla žalované uložena povinnost odstranit vady díla specifikované ve výroku I. na budově čp. 13 postavené na pozemku označeném jako st. p. č. 548 v obci M., části obce M., v k.ú. M. nad L..
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.
Podáním ze dne 26. července 2012 (č. l. 87) vzala žalovaná dovolání zpět.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2012

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu