23 Cdo 2099/2014
Datum rozhodnutí: 25.11.2014
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř. ve znění do 30.12.201323 Cdo 2099/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce MUDr. J. P. , zastoupeného JUDr. Ing. Janem Evanem, LLM., advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, PSČ 110 00, proti žalované KCR Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 13, Bulharova č. 2657/12, PSČ 158 00, IČO 64948544, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova č. 5, PSČ 110 00, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 25 C 60/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č.j. 13 Co 97/2013-342, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o.s.ř. )


Dovolání, které podala žalovaná proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č.j. 13 Co 97/2013-342, vzala podáním ze dne 12. září 2014 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b o.s.ř. zastavil.
Žalobce ve vyjádření ze dne 12. září 2014 souhlasil se zpětvzetím dovolání žalovanou a vzdal se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2014

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu