23 Cdo 2072/2013
Datum rozhodnutí: 29.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 2072/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou a soudců JUDr. Zdeňkem Desem a JUDr. Ing. Janem Huškem ve věci žalobce L. K. , zastoupeným JUDr. Alešem Pillerem, advokátem se sídlem v Brně, Veselá č. 237/37, proti žalované Démos Group, a. s., se sídlem v Ostravě Kunčičkách, Škrobálkova č. 630/13, PSČ 718 00, IČO 27821714, zastoupené Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská třída č. 22/966, PSČ 702 00, o zaplacení 466.890,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 Cm 225/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. ledna 2013, č. j. 7 Cmo 246/2012-110, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.681,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Ladislava Popka, advokáta se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Sokolská třída č. 22.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. ledna 2013, č. j. 7 Cmo 246/2012 110, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. října 2013

JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu