23 Cdo 177/2014
Datum rozhodnutí: 07.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.23 Cdo 177/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové v právní věci navrhovatele Z. H. , zastoupeného JUDr. Karlem Křížem, advokátem se sídlem Chomutov, Štefánikovo nám. 1702/18, za účasti PROTECO PRAHA, spol. s r.o. , se sídlem Praha 6, Bělohorská 59, PSČ 169 00, identifikační číslo osoby 26145448, zastoupené Mgr. Ladislavem Peškem, advokátem se sídlem Praha 5, Karenova 1040/2, o návrhu na vyloučení rozhodce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 25 Cm 87/2012, o dovolání Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se sídlem Praha - Staré Město, Dlouhá 741/13, identifikační číslo osoby 48135313, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2013, č. j. 2 Cmo 113/2013-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Dovolatel a ani žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. )
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se sídlem Praha - Staré Město, Dlouhá 741/13, identifikační číslo osoby 48135313, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. září 2013, č. j. 2 Cmo 113/2013-94, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. března 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu