23 Cdo 1603/2013
Datum rozhodnutí: 17.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 1603/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně SMART realiti, s. r. o., se sídlem Libiš, B. Němcové č. 352, IČO, 27604144, zastoupené JUDr. Radoslavem Bolfem, advokátem se sídlem Mělník, Fibichova č. 218, proti žalovaným 1) L. J. , 2) J. B., 3) P. Ž., žalovaní 2) a 3) zastoupeni JUDr. Milanem Jebavým, advokátem se sídlem Praha 2, Italská č. 1274/8, o zaplacení částky 210.000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 210.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 8 C 100/2010, o dovolání žalovaných 2) a 3) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2013, č. j. 29 Co 442/2012 149, takto:

I. Dovolání žalovaných 2) a 3) se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaných 2) a 3) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2013, č. j. 29 Co 442/2012 149, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
K podání dovolatelů ze dne 16. dubna 2013 nebylo přihlíženo, neboť bylo podáno po lhůtě stanovené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. října 2013

JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu