23 Cdo 1474/2015
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201323 Cdo 1474/2015 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně INJURED s.r.o. , se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Anny Letenské 34/7, PSČ 120 00, IČO 47534346, zastoupené JUDr. Janem Žákem, advokátem, se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Anny Letenské 34/7, PSČ 120 00, proti žalovaným 1. ZKL, a.s., se sídlem v Brně - Líšni, Jedovnická 2346/8, PSČ 628 00, IČO 25568353, zastoupené JUDr. Vojtěškou Burešovou, advokátkou, se sídlem v Brně - Líšni, Jedovnická 2346/8, PSČ 628 00, a 2. ZKL Klášterec nad Ohří, akciové společnosti , se sídlem v Miřeticích u Klášterce nad Ohří, Nádražní 214, PSČ 431 51, IČO 00152552, zastoupené JUDr. Janou Skácelovou, advokátkou, se sídlem v Brně - Líšni, Jedovnická 2346/8, PSČ 628 00, o určení vlastnictví k ochranným známkám, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 91/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. ledna 2015, č. j. 3 Cmo 376/2014-244, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. září 2014, č. j. 32 Cm 91/2012-221, nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků.
K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30. ledna 2015, č. j. 3 Cmo 376/2014-244, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále opět jen o. s. ř. ).
Podáním ze dne 7. února 2017 vzala žalobkyně dovolání zpět.
Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s.ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení ve věci končí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 22. února 2017 JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu