23 Cdo 1460/2014
Datum rozhodnutí: 05.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.23 Cdo 1460/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobkyně LIF, a. s. , se sídlem Liberec V, Jablonecká č. 7/22, PSČ 460 01, IČO 40232751, zastoupené Mgr. Zuzanou Kučerovou, advokátkou se sídlem Liberec, Slovanská č. 781, proti žalovanému T. D. , zastoupenému Mgr. Karlem Půšem, advokátem se sídlem Sloupno, Komenského č. 13, PSČ 503 53, o zaplacení 933 550 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 307/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. října 2013, č. j. 6 Cmo 214/2013-193, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. října 2013, č. j. 6 Cmo 214/2013-193, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. května 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu