22 Nd 60/2013
Datum rozhodnutí: 08.03.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.




22 Nd 60/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO: 69797111, proti žalované Heineken Česká republika, a. s. , se sídlem v Krušovicích, U Pivovaru 1, IČO: 45148066, zastoupené JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem v Brně, Poštovská 8 C, o 259.408,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C 221/2012, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C 221/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.
Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. března 2013
Mgr. Michal K r á l í k, Ph.D.
předseda senátu