22 Nd 51/2015
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř.22 Nd 51/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou Mgr. Davidem Havlíkem v právní věci žalobkyně A. W. , zastoupené Mgr. Jiřím Kaniou, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 936/21, proti žalované České pojišťovně, a. s., IČO: 45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, o zaplacení 700 000,- Kč s příslušenstvím, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 311/2013, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu, takto:

Záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 25. března 2015, č. j. 22 Nd 51/2015-46, se doplňuje tak, že žalobkyně je zastoupena Mgr. Jiřím Kaniou, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 936/21 .
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 25. března 2015, č. j. 22 Nd 51/2015-46, došlo k opomenutí uvedení právního zástupce žalobkyně, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015


Mgr. David Havlík předseda senátu