22 Nd 394/2014
Datum rozhodnutí: 12.10.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Nd 394/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., a, ve věci žalobce MUDr. M. B., zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti žalované MAFRA, a.s., identifikační číslo osoby 45313351, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 519/11, zastoupené JUDr. Helenou Chaloupkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 7/1289, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 53/2010, o vyloučení soudkyně Vrchního soudu v Praze, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 22 Cdo 394/2014-309, se opravuje tak, že správné datum narození žalobce MUDr. M. B. je dne a bytem je v P., A- 864/2.

O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 17. 2014, č. j. 22 Cdo 394/2014-309, 2654/2014-134226, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení data narození a bydliště žalobce, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. října 2015
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu