22 Nd 392/2012
Datum rozhodnutí: 21.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
22 Nd 392/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka, a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce M. I. , bytem v M., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem v Kyjově, Jungmannova 24, proti žalované TRUSTINVESTU CR, spol. s r. o., identifikační číslo osoby 26914069, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 846/1, zastoupené Mgr. Ing. Tomášem Vítkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Přívozní 2/1054, o určení neplatnosti rozhodčích nálezů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 64/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně, takto:
Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 64/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.
Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. ledna 2013 Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu