22 Nd 319/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Nd 319/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci zástavní věřitelky Citibank Europe plc, se sídlem v Dublinu, Northwall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím, Citibank Europe plc, organizační složka , se sídlem v Praze, Bucharova 14, identifikační číslo osoby 28198131, proti zástavní dlužnici Ing. P. N. , zastoupené Mgr. Lukášem Mokrým, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokola Tůmy 16, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 53/2014, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 53/2014 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.
Odůvodnění:
Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. prosince 2015
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu