22 Nd 214/2013
Datum rozhodnutí: 04.08.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
22 Nd 214/2013

U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci projednání dědictví po L. P., prohlášeném za mrtvého, za účasti dědiců M. P. , P. P. , a nezletilého F. D. , zastoupeného zákonnou zástupkyní paní M. K., s adresou pro doručování: N., P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 253/2013, o návrhu dědiců na přikázání věci, takto:

Projednání věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 253/2013 se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Blansku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2013


Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu