22 Nd 213/2007
Datum rozhodnutí: 12.07.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 213/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po M. B., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 338/2006, o návrhu dědičky J. B., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně, takto:


Projednání věci sp. zn. 20 D 338/2006 Obvodního soudu pro Prahu 8 se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. července 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu