22 Nd 212/2013
Datum rozhodnutí: 26.08.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
22 Nd 212/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka, a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně SMEBAZ, spol. s r. o., se sídlem v Jablunkově, Alej Míru 321, identifikační číslo osoby 25871668, zastoupené JUDr. Martinem Schulhausrem, advokátem se sídlem v Karviné - Fryštátě, Karola Sliwky 125, proti žalované NAGY TRADE, spol. s r. o., se sídlem v Praze - Karlíně, Pobřežní 95/74, identifikační číslo osoby 25508008, zastoupené JUDr. Irenou Hučkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, 28. října 434/211, o 107.344,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 78/2011, o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 78/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. srpna 2013
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu