22 Nd 211/2007
Datum rozhodnutí: 12.07.2007
Dotčené předpisy:
22 Nd 211/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně D. V., proti žalovaným: 1) H. K., 2) I. H. a 3) J. K., pracovnicím Městského úřadu ve V. p. P., o úhradu sociálních a zdravotních dávek, o příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí věci, takto:

K projednání a rozhodnutí věci je příslušným Okresní soud v Bruntále.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu ( OSŘ ) neobsahuje toto usnesení odůvodnění, protože jde o rozhodnutí podle § 104a OSŘ.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2007

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu