22 Nd 208/2007
Datum rozhodnutí: 12.07.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 208/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce V. T., proti H. C. F., a. s., o náhradu za újmu na zdraví, o příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí věci, takto:


K projednání a rozhodnutí věci je příslušný Městský soud v Brně.


Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu ( OSŘ ) toto usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jde o rozhodnutí podle § 104a OSŘ.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. července 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu