22 Nd 206/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:
22 Nd 206/2007-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně D. V. , bytem ve V. pod P., S. 437, proti žalovaným: 1) V. P. , a 2) D. K. , zaměstnankyním Úřadu práce v B., o ochranu osobnosti, o příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí věci, takto:

K projednání a rozhodnutí věci je příslušným Krajský soud v Ostravě.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) neobsahuje toto usnesení odůvodnění, protože jde o rozhodnutí podle § 104a OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2007

JUDr. Marie Rezková
předsedkyně senátu