22 Nd 199/2007
Datum rozhodnutí: 27.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 199/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně K., společnosti s r. o., proti žalovanému Ing. L. L., o 270 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 Cm 24/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc sp. zn. 31 Cm 24/2006 Městského soudu v Praze se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.


Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. června 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu