22 Nd 198/2007
Datum rozhodnutí: 28.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 198/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce M. B., proti žalované B. Č. L., a. s., o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 384/2006, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v České Lípě, takto:


Projednání věci sp. zn. 21 C 384/2006 Obvodního soudu pro Prahu 1 se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v České Lípě.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. června 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu