22 Nd 196/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 196/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně D. V., proti žalovaným: 1) Ing. D. V., a 2) O. s. b. d. B., o odstranění vad bytu a ochranu osobnosti, o příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí věci, takto:


I. Věc žalobkyně D. V. proti žalovaným:1) Ing. D. V. a 2) O. s. b. d. B. o náhradu nemajetkové újmy se vylučuje k samostatnému řízení.


II. K projednání a rozhodnutí věci žalobkyně D. V. proti žalovanému 2) O. s. b. d. B. o odstranění vad bytu je příslušným Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním doručeným Nejvyššímu soudu ČR 12. června 2007 se žalobkyně domáhá vůči žalovanému 2) odstranění vad bytu, který užívá v domě na S. ulici ve V. p. P., a náhrady nemajetkové újmy 300.000,- Kč vůči žalovanému 1) a 500.000,- Kč vůči žalovanému 2).


Vzhledem k tomu, že jde o věci, které se ke společnému projednání nehodí, neboť věcně příslušným k projednání žaloby o odstranění vad bytu je okresní soud (§ 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - dále OSŘ ) a k projednání žaloby o ochranu osobnosti soud krajský [§ 9 odst. 2 písm. a) OSŘ], byla podle § 112 odst. 2 OSŘ věc o ochranu osobnosti vyloučena k samostatnému řízení.


Podle § 104a odst. 4 OSŘ Nejvyšší soud rozhodl, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí věci o odstranění vad bytu je obecný soud žalovaného O. s. b. d. B. (§ 84 a § 85 odst. 3 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. srpna 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu