22 Nd 193/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 193/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci projednání dědictví po L. Ž., o návrhu dědiců I. H., a Ing. P. Ž., o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:


Věc sp. zn. 35 D 226/2007 Okresního soudu v Děčíně se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě.


Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo vyhověno návrhu, kterému nikdo neodporoval.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu