22 Nd 191/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 191/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po J. B., vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 24 D 114/2007, o návrhu dědice P. B., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v České Lípě, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 24 D 114/2007, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v České Lípě.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu