22 Nd 189/2007
Datum rozhodnutí: 27.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 189/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. T., s. r. o., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Š. N., o zaplacení 125 153,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 9 C 134/2007, o návrhu Okresního soudu v Přerově na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1, takto:


Projednání věci sp. zn. 9 C 134/2007 Okresního soudu v Přerově se přikazuje z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. června 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu