22 Nd 187/2007
Datum rozhodnutí: 25.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 187/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně MVDr. P. V., zastoupené advokátkou, proti žalované K., p., a. s., zastoupené advokátem, o určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 117/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc sp. zn. 27 C 117/2006 Obvodního soudu pro Prahu 1 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, kterému nikdo neodporoval.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. června 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu