22 Nd 186/2003
Datum rozhodnutí: 05.11.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 186/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci projednání dědictví po M. D., vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. D 1783/2002, za účasti dědiců A. D., A. D., F. K., J. K., F. N. a L. T., dědicové A. D., A. D., F. L., J. K. a L. T. zastoupeni dědičkou F. N., o návrhu na přikázání věci, takto :

Věc sp. zn. D 1783/2002 Okresního soudu v Kladně se přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 OSŘ neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. listopadu 2003

JUDr. Marie Rezková, v. r. předsedkyně senátu