22 Nd 185/2003
Datum rozhodnutí: 18.11.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 185/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci projednání dědictví po A. P., zemřelé 11. 12. 1993, s dědici K. L., M. P., E. P., F. P., M. P., J. P., a J. P., o návrhu na přikázání věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. D 1262/2002 z důvodu vhodnosti, takto:

Věc sp. zn. D 1262/2002 Okresního soudu v Kladně se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno venkov.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, kterému nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. listopadu 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu