22 Nd 183/2007
Datum rozhodnutí: 27.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 183/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po M. Z., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 119/2007, o návrhu dědičky J. O., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě, takto:


Projednání věci sp. zn. 27 D 119/2007 Obvodního soudu pro Prahu 10 se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. června 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu