22 Nd 180/2003
Datum rozhodnutí: 03.11.2003
Dotčené předpisy:
22 Nd 180/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně O. M., proti žalovanému P. M., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 11 C 241/2003, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně, takto:

Projednání věci sp. zn. 11 C 241/2003 Obvodního soudu pro Prahu 10 se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. listopadu 2003

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu