22 Nd 178/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 178/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně E. P., proti žalovanému doc. RNDr. P. P., CSc., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 7 C 101/2006, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 7 C 101/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Táboře.


Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. června 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu